Dotacje

Energia Plus

Dla przedsiębiorców m.in. na poprawę efektywności energetycznej i jakości powietrza, wykorzystanie nowych źródła ciepła i energii elektrycznej.

Optymalizacja produkcji energii

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Optymalizacja produkcji energii

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym Energia Plus – od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
  • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”)
  • poprawy jakości powietrza,
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

OZE z dofinansowaniem – Energia Plus

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Każdy wniosek złożony w ramach programu priorytetowego Energia Plus podlega ocenie według następujących kryteriów opisanych w regulaminie programu.

Dotacje dla firm, instytucji, samorządów i wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni

Premia MZG

Premia MZG

Dotacje Premia MZG Dla gmin lub spółek gminnych realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne...

read more
Grant OZE

Grant OZE

Dotacje Grant OZE Dofinansowanie nawet do 50% wartości instalacji Grant pokryje ze środków...

read more
Umów się na bezpłatną wycenę
Umów się na bezpłatną wycenę