Farmy i dzierżawa gruntów

Spraw, by ziemia na Ciebie zarabiała

Współpraca z Dystrybutorem OZE to realne przychody z wynajmu gruntu, bezpieczeństwo oraz stała, transparentna współpraca.

Nieurodzajna ziemia? Dla inwestycji związanych z branżą OZE to nie problem! Dzierżawiąc swój grunt pod farmę fotowoltaiczną właściciel zyskuje długoterminową formę dodatkowego przychodu, korzystną roczną stawkę na cały okres użytkowania terenu pod inwestycję. Grunt pod taką inwestycję musi jednak spełniać kilka podstawowych warunków, które są niezbędne aby uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty do budowy farmy PV.

Dzierżawa gruntów

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną to inwestycja długoterminowa. Umowa zawiera-na jest pomiędzy właścicielem gruntu a deweloperem, a w ramach niej deweloper dokonuje płatności na rzecz właściciela gruntu. Dystrybutor OZE oferuje Państwu konkurencyjne stawki za dzierżawę gruntu pod inwestycję związaną z branżą OZE.

Coraz częściej osoby posiadające grunty rolne szukają alternatywnych sposobów uzyskania dochodu. Powodem takiej decyzji jest z pewnością niepewność
i nieprzewidywalność branży rolniczej, które mają związek z gwałtownymi zmianami klimatu w Polsce. Jednym ze sposobów stałego, pasywnego dochodu jest z pewnością możliwość wydzierżawienia posiadanej ziemi pod budowę instalacji fotowoltaicznej. W przeciwieństwie do rolnictwa, przeznaczenie działki pod inwestycję związaną z OZE zapewni długoterminowy, bezpieczny dochód bez wkładu pracy ze strony właściciela.

Inwestycja w branżę Odnawialnych Źródeł Energii to także dbanie o dobro naszej planety i poprawa stanu jakości środowiska w regionie.

Co zyskujesz?

Stały, pewny i pasywny dochód

Inwestycja w czystą, zieloną energię

Niewielkie koszty utrzymania

Gwarancja bezpieczeństwa

Stałość produkcji energii i bezobsługowość

Kompleksowość działań

Warunki gruntowe

 • Powierzchnia min. wynosi 1ha (minimalna szerokość to 50m)
 • Odległość min. do budynków mieszkalnych wynosi 50m
 • Linia elektroenergetyczna średniego lub wysokiego napięcia powinna być w zasięgu wzroku
 • Teren pod inwestycję nie powinien być zalesiony, zalewowy, bez rowów melioracyjnych, nie powinien być zacieniony
 • Dojazd do działki powinien być utwardzony
 • Ukształtowanie terenu powinno być płaskie, lub niewielkie nachylenie w kierunku południowym
 • Klasa bonitacyjna to gleby IV, V, VI, nieużytki rolne i łąki
 • Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub taki, który zezwala na przeznaczenie gruntu pod inwestycje związane z OZE

Proces realizacji inwestycji możemy podzielić na kilka głównych etapów:

 • Sprawdzenie, czy grunt spełnia minimalne wymogi i możliwe będzie wykorzystanie go pod budowę farmy PV.
 • Określenie warunków dzierżawy gruntu, długoletniej współpracy, wstępna umowa z właścicielem terenu pod inwestycję.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji środowiskowych, warunków zabudowy oraz przyłączeniowych.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Wybór odpowiednich podzespołów do budowy farmy fotowoltaicznej.
 • Transport materiałów na miejsce inwestycji.
 • Budowa farmy fotowoltaicznej obejmująca palowanie terenu, montaż ogrodzenia, monitoringu i konstrukcji, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, inwerterów, podłączenie stacji transformatorowej. Całość wykonana przez doświadczone ekipy monterskie.
 • Uruchomienie farmy, uzyskanie niezbędnych koncesji i załatwienie procesu sprzedaży energii.
 • Obsługa i serwis uruchomionej farmy fotowoltaicznej zapewniający jej prawidłowe działanie przez długie lata.

Farma PV na Twoim gruncie

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną to inwestycja długoterminowa. Umowa zawierana jest pomiędzy właścicielem gruntu a deweloperem, a w ramach niej deweloper dokonuje płatności na rzecz właściciela gruntu. Dystrybutor Energii oferuje Państwu konkurencyjne stawki za dzierżawę gruntu pod inwestycję związaną z branżą OZE. Obecne czasy to idealna okazja dla właścicieli gruntów na generowanie stabilnego dochodu przez wiele lat!

Oferujemy Państwu usługi:

 • Dla osób posiadających odpowiedni grunt pod inwestycję, oferujemy stałą, korzystną i wieloletnią współpracę w zakresie dzierżawy gruntu pod inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii
 • Dla osób poszukujących odpowiedniego terenu zapewniamy znalezienie odpowiedniego gruntu pod wieloletnią inwestycję
 • Dla inwestorów pragnących zainwestować w farmę fotowoltaiczną, zajmiemy się przygotowaniem koncepcji, analizą, wykonaniem projektu oraz realizacją budowy farmy PV

Zarządzanie inwestycją

Zarządzanie Twoją inwestycją to jedno z kluczowych działań jakich się podejmujemy.

Po podpisaniu umowy dzierżawy, oddajesz swój grunt w ręce Dystrybutor OZE, a my wykonujemy na nim wszystkie niezbędne czynności, tak aby prowadzona przez nas inwestycja skutecznie funkcjonowała. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi specjalistami na terenie całej Polski, którzy przeprowadzają wszelkie naprawy oraz konserwacje, a także sprawują dozór elektroniczny, koszty z tym związane oczywiście pokrywane są przez nas.

Nie jesteś obarczony żadnymi działaniami ani kosztami związanymi z obsługą inwestycji. Ponadto wraz z zakończeniem okresu dzierżawy, przywracamy grunt do stanu pierwotnego. Dystrybutor OZE zobowiązuje się do zebrania całości instalacji z gruntu po zakończeniu trwania inwestycji ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty recyclingu instalacji.

 • okresowa konserwacja, przeglądy i serwis
 • dozór elektroniczny
 • bieżące naprawy
 • całodobowa ochronę inwestycji
 • koszenie trawy na terenie farmy
 • zarządzanie inwestycjami w całej Polsce
Umów się na bezpłatną wycenę
Umów się na bezpłatną wycenę