Dotacje

Energia Plus

Dla przedsiębiorców m.in. na poprawę efektywności energetycznej i jakości powietrza, wykorzystanie nowych źródła ciepła i energii elektrycznej.

Optymalizacja produkcji energii

Celem programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Optymalizacja produkcji energii

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym Energia Plus – od 0,5 mln zł do 500 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery (wskazane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.)
  • poprawy efektywności energetycznej (zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”)
  • poprawy jakości powietrza,
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.
Umów się na bezpłatną wycenę
Umów się na bezpłatną wycenę